Στελέχωση

Η σύνθεση του μόνιμου προσωπικού που απαρτίζει σήμερα το ΠΑΠΑΑΗΚ είναι:

 • ΠΕ Ψυχολόγων (1)
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1)
 • ΤΕ Ειδικής Αγωγής (1)
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1)
 • ΤΕ Εργοθεραπευτών (2)
 • ΤΕ Λογοθεραπευτών (2)
 • ΤΕ Φυσιοθεραπευτών (1)
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (1)
 • ΔΕ Οδηγών (1)
 • ΔΕ Συνοδών (1)
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Προσωποπαγής (1)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – Προσωποπαγής (1)