Εθελοντισμός

Σημαντική είναι και η συμβολή του Σωματείο Φίλων της ‘Παιδόπολης’ που εθελοντικά με σωστούς και θετικούς ανθρώπους βοηθάει πολύπλευρα. Εκτός από το Σωματείο των Φίλων έχουμε και αρκετούς εθελοντές που μόνοι τους έρχονται και βοηθούν τα παιδιά σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητές τους.