Προγράμματα

Τα Παιδιά εκτός των σχολικών τους υποχρεώσεων συμμετέχουν σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, σε δραστηριότητες Κοινωνικοποίησης, Αθλητικές, Καλλιτεχνικές κλπ.

Απώτερος σκοπός της Δομής μας είναι η σωματική και ψυχοκοινωνική διάπλαση των παιδιών μας.