Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες της Δομής είναι η προστασία, η φροντίδα, η ψυχοσυναισθηματική στήριξη των παιδιών και η κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για την ομαλότερη επανένταξη τους στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο, η μόρφωση και η επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά την αποχώρηση τους στη Δομή.