Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, η Διευθύντρια του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων, η Προϊσταμένη και το προσωπικό του Τμήματος

«ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

σας ευχόμαστε από καρδιάς το φως της Ανάστασης να χαρίζει ελπίδα, υπομονή, αισιοδοξία και δύναμη.

Τμήμα «ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Το Θ.Χ.Π.Χανίων με την υπ.αριθμόν 2555/17-8-1989 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εφαρμόζει πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και το εντάσσει ως Τμήμα στον Οργανισμό του. Παρέχει κατ’ οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ενήλικα άτομα και των δύο φύλων, τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικές αναπηρίες ή νοητική υστέρηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους, ώστε να έχουν ένα ευπρεπές πλαίσιο ζωής στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους και να μην κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας.

Παράλληλα δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αποτελούν ενεργά κύτταρα της κοινωνίας και να αποφεύγονται καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα δίνεται προτεραιότητα :

1)στη φροντίδα των ηλικιωμένων ή αναπήρων που ζουν μόνοι τους ή με

την οικογένειά τους και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό

2)σε αυτούς που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Εδώ και 28 χρόνια το σημερινό Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων του Κ.Κ.Π.Π.Κ. με τη λειτουργία του Τμήματος προσφέρει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που οι διακρίσεις εις βάρος τους οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την κοινωνική απομόνωση, την εγκατάλειψη και τη χρήση της ιδρυματικής φροντίδας.