Οι ναυτιλιακές εταιρείες μας στηρίζουν πολύ, χορηγώντας ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις μετακινήσεις των ωφελουμένων μας. Ενισχύοντας τη διασύνδεση των ωφελουμένων με το οικογενειακό τους περιβάλλον, διευκολύνοντας τις μεταστεγάσεις των ωφελουμένων μας , καθώς και τις μετακινήσεις όπου απαιτούνται οι ωφελούμενοι να παρασταθούν για διευθέτηση ζητημάτων που τους αναγνωρίζουν.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ευχαριστήριο :  Ευχαριστήριο ΑΝΕΚ LINES & BLUE STAR FERRIES