ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟY ΚΕΝΤΡΟY ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Δείτε το αρχείο  εδώ :  http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2021/03/6ΜΟΒΟΞΝ5-57Χ.pdf

Κ.Υ.Α  εδώ :http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΦΕΚ-3706.pdf

Έντυπο Αίτησης  εδώ: http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΣΕΠ-ΣΟΧ-11.pdf