ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑνακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-6-2024 για τρία (3) άτομα στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων, Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως:

 

 Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

 

α/α Κωδικός

θέσης

Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 101 Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μία (1) Έως 30-6-2024

 

 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου

α/α Κωδικός

θέσης

Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 117 Δ.Ε. Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Παιδιών Μία (1) Έως 30-6-2024

 

Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων

α/α Κωδικός

 θέσης

Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 102 Δ.Ε. Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Παιδιών Μία (1) Έως 30-6-2024

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ.632/10-04-2024 (ΑΔΑ: Ρ31ΝΟΞΝ5-ΟΚΘ) Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ