ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Ανακοινώνει την έκτακτη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Ανακοινώνει την έκτακτη [...]

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136/09.02.2021 – ΣΟΧ 1/2021 – προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚ – άρθρο 88 του ν. 4611

Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των [...]

2021-05-13T09:10:39+02:0011/05/2021, 10:47|Αποτελέσματα|

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση δήμόσιας διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές

2021-01-26T09:20:50+02:0015/01/2021, 09:03|Διαβουλεύσεις|

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση Δήμόσιας Διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές Σχόλια από Διαβούλευση [...]

2021-01-26T09:39:46+02:0028/12/2020, 14:48|Διαβουλεύσεις|