ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ [...]

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού για την υπ΄αριθ. πρωτ. 3118/1-12-2021 ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

100 TE_ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ 101 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 102 ΔΕ [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμό πρωτ. οικ. 3083/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΡΞ24ΟΞΝ5-8ΧΙ) για τη [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ.  οικ. 1932/26-10-2021 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού Προνοιακών Φορέων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Αναρτώνται σήμερα οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμό πρωτ. οικ. 2000/4-11-2021 (ΑΔΑ: ΡΞ24ΟΞΝ5-8ΧΙ) για τη [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμό πρωτ. οικ. 1967/2-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΛΝΟΞΝ5-ΝΤ0) για τη [...]