Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση δήμόσιας διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές

2021-01-26T09:20:50+02:0015/01/2021, 09:03|Διαβουλεύσεις|

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση Δήμόσιας Διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές Σχόλια από Διαβούλευση [...]

2021-01-26T09:39:46+02:0028/12/2020, 14:48|Διαβουλεύσεις|