Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-09-2021 για ένα (1) άτομο στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα:

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

Δείτε τα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εδώ

ΑΙΤΗΣΗ  εδώ