Εθελοντισμός

Το Παράρτημα  ΑΜΕΑ Λασιθίου είναι ένας οργανωμένος χώρος που εύκολα μπορεί να προσεγγίσει κάποιος για να ενημερωθεί και να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητές του, προσφέροντας εθελοντικά και παρέχοντας εξειδικευμένο ή μη έργο στους περιθαλπόμενους.