ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, και ειδικότερα:

  • Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου
  • Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων.
  • Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου.
  • Παράρτημα Προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη εδώ