ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατριάρχου Αθηναγόρα 6, T.K. 74100,
Ρέθυμνο Τηλέφωνα: 2831341100, 2831341106
Fax: 2831058453