Στελέχωση

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου στελεχώνεται από προσωπικό

  • Μόνιμο (1 Νοσηλεύτρια, 3 κατηγορίας ΥΕ)
  • Ι.Δ.Α.Χ (Διοικητικό προσωπικό)
  • Ι.Δ.Ο.Χ (Επικουρικό και με ατομικές συμβάσεις και πρόγραμμα ΟΑΕΔ)
  • Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με περιστασιακή εργασία
  • Υποστήριξη από εθελοντές φοιτητές (πρακτική άσκηση)
  • Συνεργασίες με το «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», «Πανεπιστήμιο Κρήτης» και «Πανεπιστήμιο Αιγαίου» για πρακτική άσκηση
  • Συνεργασία με Δικαστικές Αρχές για παροχή κοινωφελούς εργασίας
  • Συνεργασία με Λύκεια και Ι.Ε.Κ για συμμετοχή μας στην εφαρμογή προγράμματος «Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας»