Σκοπός

Παροχή στέγης, τροφής, ιματισμού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  άνετη ζωή, ψυχολογική υποστήριξη και προσαρμογή, παροχή ενδιαφέρουσας απασχόλησης, εκτέλεση θρησκευτικών τους αναγκών κ.τ.λ.