Προγράμματα

  1. «Κατ’ οίκον Φροντίδα Ατόμων που Χρήζουν Βοήθειας»

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή υπηρεσιών που προσομοιάζουν σ’αυτές τις οποίες απολαμβάνουν οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» όταν οι ωφελούμενοι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχα προγράμματα του οικείου δήμου ή άλλους φορείς. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα κατοίκων της περιοχής οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και φαγητού για οποιοδήποτε λόγο παρά το γεγονός ότι εντάσσονται στις «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», είναι δηλαδή πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

  1. «Οι ηλικιωμένοι κοντά στα παιδιά»

Η δράση αυτή αφορά την ενίσχυση της σίτισης παιδιών δημοτικών σχολείων (δεκατιανό και γεύμα) τα οποία βιώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επαρκή και κατάλληλη διατροφή τους κυρίως μετά την επικράτηση της οικονομικής κρίσης.