Αναρτώνται σήμερα, 10/8/2021,  οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136/09.02.2021 -ΣΟΧ 1/2021 – προκήρυξης  για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων – άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους αναρτημένους στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠ Κρήτης  πίνακες κατάταξης οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους κωδικούς θέσεων που δήλωσαν, την αιτιολογία απόρριψης και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας , στα οποία αναφέρονται τα  δύο τελευταία ψηφία.
Πίνακας Απορριπτέων:εδώ
 Κωδικός  θέσης : 100
                              :  101
                              :  102
                              :  103
                              :  104
                              :  105
                              :  106
                              :  107
                              :  108
                              :  109
                              :  110
                              :  111
                              :  112
                              :  113
                              :  114
                              :  115
                              :  116
                              :  117
                              :  118
                              :  119
                              :  120
                              :  121
                              :  122
                              :  123
                              :  124