Επικοινωνία

Ταχυδρομική: Διεύθυνση Νηρέως 3  Πόρος Τ.Κ 71307

Τηλέφωνα: 2810226339

Fax: 2810300594

E-mail: kpmth@otenet.gr