Εθελοντισμός

Το ΠΠΠΗ διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες στις φιλοξενούμενες, τόσο σε ιδιωτική βάση, όσο και ως φορείς. Μεταξύ άλλων, το ΠΠΠΗ συνεργάζεται με:

  • Γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
  • Διατροφολόγο
  • Καθηγήτρια Αγγλικών
  • Καθηγήτρια καλλιτεχνικών
  • Εθελοντικούς φορείς, όπως ο Σύλλογος «Είμαι ακόμα παιδί»

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλους φορείς, στο ΠΠΠΗ υλοποιούνται ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής υπηρεσιών από εθελοντές. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση υλοποιείται πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης από εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς επίσης και κύκλος χοροθεραπευτικής παρέμβασης από ειδικευμένη χοροθεραπεύτρια.

Τέλος, εκτός από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, το ΠΠΠΗ διαθέτει δίκτυο εθελοντών οι οποίοι δρουν υποστηρικτικά προς στο Παράρτημα, όπως το «Σωματείο Φίλων Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου» με εθελοντές που αναπτύσσουν δράσεις για την κάλυψη διαφόρων αναγκών των παιδιών αλλά και εθελοντές που συνοδεύουν τα φιλοξενούμενα κορίτσια σε εξόδους και αναλαμβάνουν διανυκτέρευση στο χώρο τους.