Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου

Ανακοινώσεις2019-08-29T10:31:59+02:00

Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού διαρκείας δώδεκα (12) μηνών προκειμμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προτίθεται να προσλάβει ένα (1) Ψυχολόγο με σύμβαση παροχής εργασιών με απευθείας ανάθεση για το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ.

30/01/2017, 17:27|Προστασίας παιδιού Ηρακλείου|