Σκοπός

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε παιδιά, που αποδεδειγμένα στερούνται οικογε­νειακής φροντίδας. Συγκεκριμένα παρέχει μόνιμη διαμονή, σίτιση, ιματισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεριμνά για την εκπαί­δευση τους, αλλά και για την επαγγελματική τους αποκατάστα­ση, όπου είναι δυνατόν. Η δυναμικότητα της Δομής είναι 30 παιδιά. Τα παιδιά του Κέντρου μας προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, πολύτεκνες, διαζευγμένες ή με γονείς με ψυχικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Ακόμα φιλοξε­νούνται κορίτσια αλλοδαπά, θύματα trafficking ή κακοποιημένα παιδιά από τις οικογένειες τους. Επίσης τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν στο Παράρτημα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ακόμα και μετά την ενηλικίωση τους, εφόσον μπορούν να δικαιολογήσουν την παραμονή τους για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους.