Υπηρεσίες

  • Φροντίδα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των φιλοξενούμενων κοριτσιών
  • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
  • Παροχή ψυχομετρικής, συναισθηματικής και μαθησιακής αξιολόγησης
  • Παροχή ατομικής βραχύχρονης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης και ομαδικών παρεμβάσεων αυτογνωσίας, προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργικής απασχόλησης
  • Υλοποίηση προγραμμάτων μαθησιακής υποστήριξης και παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας
  • Κοινωνική έρευνα στους χώρους επίσκεψης ή/και διανυκτέρευσης των φιλοξενούμενων κοριτσιών
  • Υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική ένταξη των κοριτσιών (ομάδες εξωστρέφειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, υποστήριξη στην εύρεση εργασίας για τα ενήλικα κορίτσια)
  • Υποστήριξη των φιλοξενούμενων κοριτσιών που φοιτούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συμβουλευτική γονέων, υποστήριξη και σύνδεση οικογένειας με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας