Προγράμματα

Στην παρούσα φάση το ΠΠΠΗ έχει προχωρήσει στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τα Παιδικά Χωριά SOS, στο πλαίσιο του οποίου τα τελευταία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών προς τις φιλοξενούμενες και το προσωπικό του ΠΠΠΗ, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.